Tijdens de coronacrisis is het ziekteverzuim explosief toegenomen. Uiteraard omdat medewerkers besmet zijn geraakt met het virus, maar ook omdat medewerkers met lichte klachten niet naar het werk kunnen komen. De laatste maanden zien we een forse toename in ziektemeldingen die te maken hebben met stress, burn-out of somberheid. Helaas krijgt Hoffmann van werkgevers ook regelmatig meldingen van mogelijke verzuimfraude.

Verzuimfraude en ziekteverzuimcontrole

Sinds het begin van de coronacrisis worden wij benaderd door bedrijven die vermoeden dat er sprake is van verzuimfraude: medewerkers die zich ziek hebben gemeld, maar in werkelijkheid voor zichzelf of de concurrent aan het werk lijken te zijn.

Als daar inderdaad concrete aanwijzingen voor zijn, kan Hoffmann een ziekteverzuimcontrole uitvoeren. Tijdens zo’n controle voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, waarbij we controleren of de ziekgemelde medewerker zich inderdaad bezighoudt met werkzaamheden die niet passen bij de ziekmelding. Vervolgens voeren wij een observatie uit, waarbij we onze bevindingen noteren en onopvallend foto’s en/of video’s maken. Daarbij houden we ons uiteraard aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

Na dit onderzoek ontvangt onze opdrachtgever een rapport met ons onderzoeksverslag en het beeldmateriaal. Hebben wij geconstateerd dat er sprake is van verzuimfraude? Ons onderzoeksrapport is als basis te gebruiken bij eventuele juridische stappen.

Verzuimfraude: het juridisch kader

Uit rechtspraak over ongeoorloofd ziekteverzuim volgt dat de werkgever moet kunnen bewijzen dat de werknemer zich onterecht ziek heeft gemeld. Een verklaring van een arts, zoals een huisarts, levert een vermoeden van ziekte en dus geoorloofd verzuim op.  Als de werkwever twijfelt over de ziektemelding, moet hij in beginsel in gesprek gaan met de werknemer over de ziekmelding en een bedrijfsarts inschakelen om de ziekmelding te laten controleren. Wanneer dit de twijfel niet wegneemt, kan een deskundigenoordeel bij UWV worden aangevraagd. Indien er dan nog steeds concrete en ernstige vermoedens blijven bestaan dat de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte fingeert, kan de werkgever Hoffmann inschakelen om te onderzoeken of de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid fingeert.

Verzuimfraude in de praktijk: een case in coronatijd

Een aantal maanden geleden werden wij benaderd door een werkgever, met een mogelijk geval van verzuimfraude. Wat was het geval? Een van zijn medewerkers had naast zijn baan een eigen onderneming én er was sprake van frequent verzuim. Het vermoeden van verzuimfraude bestond al langer, maar de werkgever kon zijn vinger er nooit achter krijgen.

Tijdens de coronacrisis meldde de medewerker zich opnieuw ziek: hij was besmet geraakt met het coronavirus. De werkgever zag echter op internet dat de onderneming van de medewerker gewoon open was en tijdens de ziekteperiode meerdere positieve reviews kreeg. Hierop schakelde hij Hoffmann in.

Onze aanpak

Wij zijn gestart met een onderzoek naar de onderneming en de datum van de reviews. Vervolgens hebben wij als potentiële klant contact gezocht met de onderneming, om te controleren of het mogelijk was contact te krijgen met de betreffende medewerker. Dat bleek zo te zijn. Vervolgens hebben wij op twee locaties een observatie uitgevoerd en een proefbezoek gebracht, waarbij bleek dat deze medewerker tijdens zijn ziekteperiode inderdaad voor zijn eigen onderneming aan het werk was.

Het resultaat

Nadat wij ons rapport hadden uitgebracht is de medewerker ontslagen.

Meer informatie?

Heeft u concrete aanwijzingen dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan verzuimfraude? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We geven u graag advies over de mogelijkheden van een ziekteverzuimcontrole of integriteitsonderzoek.

Het juridisch kader is geschreven door Sander Theunissen van Lexence advocaten en notarissen. Mocht u hier vragen over hebben kunt u hem bereiken op 06- 11499465 of s.theunissen@lexence.com.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.