De coronacrisis raakt ons allemaal, direct of indirect. Helaas ziet Hoffmann dat kwaadwillenden nog steeds proberen te profiteren van de omstandigheden. Wij hebben u sinds maart regelmatig op de hoogte gehouden van een aantal tendensen in diefstal en fraude. Tijd voor een nieuwe update.

#1        Diefstal van hardware

Het afgelopen jaar hebben de meeste kantoorpanden een groot deel van de tijd grotendeels leeg gestaan. Dat betekent dat de sociale controle weg was en de beveiliging vaak ook op een lager pitje heeft gestaan.

In een van onze eerdere corona updates in maart gaven wij al aan dat wij als gevolg hiervan een toename zagen in het aantal meldingen van (grote) diefstallen bij bedrijven. Reden waarom wij u in een latere update in juni nog eens aanspoorden om uw voorraden goed te controleren en in het oog te houden.

Op dit moment zien wij een toename van het aantal meldingen van diefstal van hardware, met name smartphones en laptops. Daarbij maakte de gelegenheid vaak de dief. Bij een aantal opdrachtgevers was deze hardware na levering namelijk:

  • Niet veilig genoeg (achter slot en grendel) opgeslagen.
  • Niet goed gedocumenteerd. Zo waren serienummers, IMEI-nummers en PUK codes niet geadministreerd, zodat de apparatuur na de diefstal moeilijker of niet meer te traceren was.

Zorgt u ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot kostbare spullen en dat uw administratie op orde is. Als er dan toch iets gebeurt, heeft u een grotere kans dat het onderzoek iets oplevert.

Pas op met snelle beschuldigingen.

Daarnaast zien we dat een aantal opdrachtgevers externe ICT-medewerkers in dienst heeft of had. In het eigen onderzoek gaat de beschuldigende vinger (intern) dan al snel naar die externe medewerkers.

Graag maken we u erop attent dat dergelijke beschuldigingen zonder gedegen onderzoek erg schadelijk kunnen zijn. Zowel voor de betrokken externe medewerker(s) als voor uw relatie met  het detacherings- of uitzendbureau. En als de beschuldigen onjuist zijn blijft de dader bovendien nog in uw organisatie aanwezig.

#2        Afluisteren en spioneren

De leegstand van kantoor- en bedrijfspanden heeft ook de mogelijkheid gegeven aan concurrentie en medewerkers om ongemerkt afluister- of spionageapparatuur te plaatsen. Dit soort apparatuur is tegenwoordig relatief gemakkelijk verkrijgbaar. De materialen worden bovendien steeds compacter en geavanceerder, waardoor ze moeilijker zijn op te sporen.

Op dit moment zien we een grote toename in het aantal aanvragen voor zogenaamde ‘TSCM sweeps’, waarbij wij met speciaal daarvoor bestemde apparatuur kunnen vaststellen of er daadwerkelijk spionage- of afluisterapparatuur geplaatst is.

Vragen?

Heeft u vragen over deze trends of kunnen we u ergens bij helpen? 

Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

0882986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.