Het komt regelmatig in het nieuws: verpleegkundigen die worden ontslagen vanwege de diefstal van medicatie. Meestal voor eigen gebruik, maar soms ook om te verhandelen. De laatste tijd worden wij regelmatig benaderd door zorginstellingen bij vermissingen van medicatie. Natuurlijk doen wij daar onderzoek naar voor onze klanten. Maar zoals u weet is voorkomen beter dan genezen. Het kan dus geen kwaad om uw interne procedures voor de inkoop van medicijnen en de medicijnuitgifte eens onder de loep te nemen.

Prisma onderzoek bij incidenten en calamiteiten

Als u in de zorg werkzaam bent, zult u wellicht bekend zijn met de Prisma-methode. Dit is een methode waarmee u het ontstaan van een calamiteit of incident in beeld kunt brengen. Hierbij ligt de nadruk niet op het aanwijzen van de schuldige, maar op het identificeren van de oorzaak of oorzaken van het incident. Met de uitkomsten van een Prisma-onderzoek kunt u maatregelen treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De Prisma-methode is echter niet alleen geschikt om een incident of calamiteit te onderzoeken, maar ook om bijvoorbeeld uw interne procedures voor de inkoop van medicijnen en de medicijnuitgifte onder de loep te nemen: zijn de procedure en systemen op orde? Werkt de procedure in de praktijk ook zoals deze zou moeten werken? Zijn er - wellicht door gewijzigde coronaprotocollen - nog zwakke plekken waar mensen gebruik van kunnen maken? En welke verbeteringen zijn er mogelijk?

Hoffmann ontzorgt

De meeste zorginstellingen zijn op dit moment nog steeds ernstig overbelast. Waarschijnlijk ontbreekt het u dan ook aan capaciteit om een (preventief) Prisma onderzoek uit te voeren. In deze tijd is het ook belangrijk dat uw systemen en processen voor de inkoop van medicijnen en de medicijnuitgifte op orde zijn. Daarmee kunt u niet alleen diefstal van medicatie voorkomen, maar ook de onrust die dit soort vermissingen met zich meebrengt.

Om u de helpende hand te bieden, staat er bij Hoffmann daarom een team Prisma-onderzoekers klaar. Zij kunnen in teamverband (bijvoorbeeld samen met interne onderzoekers) of individueel een Prisma-onderzoek uitvoeren. Zij doen dit uiteraard zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

info@hoffmann.nl

088-2986600

We gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.