Deze week kunt u er niet omheen, de misstanden bij The Voice. Na de aflevering van BOOS gisteren is nog meer duidelijk geworden dat er nog heel veel werk aan de winkel is wat betreft ongewenst gedrag op de werkvloer.

Afgelopen maandag startten wij opnieuw onze campagne ‘ongewenst gedrag op de werkvloer’, een campagne die overigens al veel eerder gepland stond. Op 29 september 2020 plaatsten wij ons eerste nieuwsbericht dat we een toename zien in meldingen over seksuele intimidatie op de werkvloer. En die toename is niet meer gestopt. We hebben het afgelopen jaar veel gezonden over dit precaire onderwerp: om het onder de aandacht te brengen; om organisaties alert te maken dat er preventief veel aan te doen is; om te voorkomen dat er nog meer mensen het slachtoffer worden. U zou als organisatie immers moeten willen dat al uw medewerkers zich veilig kunnen voelen op de werkvloer en met dat vertrouwen hun werk doen. Johan Klokman heeft hier dinsdag over verteld in het radioprogramma Villa VdB op radio 2. Ook gaf hij een bijdrage aan een artikel wat Het Financiële Dagblad morgen in de zaterdageditie publiceert.

Belangrijk is dat u als organisatie een meldpunt heeft waar een slachtoffer terecht kan. Is het duidelijk wie de vertrouwenspersonen binnen het bedrijf zijn? En kan een werknemer daar veilig haar/zijn verhaal doen? Een mogelijkheid is het inrichten van een speak-up regeling waar een (anonieme) melding gedaan kan worden. De reden waarom we afgelopen jaar de samenwerking zijn aangegaan met People Intouch, lees er hier meer over.

Als er een misstand heeft plaatsgevonden, dan doen wij onderzoek naar de melding. Martijn van de Beek heeft deze week in zowel Shownieuws als RTL Boulevard toegelicht hoe belangrijk het is om zo’n onderzoek grondig en objectief aan te pakken.  Niet alleen om de feiten boven tafel te krijgen, maar ook om te laten zien dat de slachtoffers zich gehoord voelen en vertrouwen hebben dat er wat wordt gedaan met hun melding. Dat doen we niet alleen met onze ervaren onderzoekers, maar ook met gedragswetenschappers, een unieke en waardevolle combinatie zo is gebleken.

The Voice is nu groots in het nieuws, maar dit betreft slechts een topje van de ijsberg. Andere organisaties hoort u vaak niet. En daar is nog veel werk aan de winkel. Want hoe meer mensen opstaan om ervoor te zorgen dat slachtoffers zich durven te melden en, nog belangrijker, hoe meer organisaties maatregelen nemen om te zorgen dat er geen misstanden plaatsvinden, des te meer mensen met vertrouwen en met plezier naar hun werk gaan in een veilige werkomgeving.

Laat deze week een nieuw startpunt zijn om hieraan te werken! Iets wat wij al langer doen, maar we staan in de startblokken om ook u en andere organisaties hierin te begeleiden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

088-2986600

info@hoffmann.nl

Grensoverschrijdend gedrag

Voorkom een kater door onafhankelijk onderzoek bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen weekend is Joost Klein, naar het zich nu laat aanzien naar aanleiding van een klacht, uitgesloten van deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wat er nu exact heeft plaatsgevonden. De lezingen hierover lopen uiteen in de media. Het uitsluiten van deelname aan de finale lijkt in verhouding tot het vermeende gedrag erg zwaar. Uitleg wordt nauwelijks gegeven, anders dan de verwijzing naar het belang van een veilige werkomgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann - handreiking Hamer - cultuurverandering op de werkvloer

Op 13 maart 2024 heeft de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een nieuwe handreiking gepubliceerd: Cultuurverandering op de werkvloer. In deze handreiking gaat Hamer uitgebreid in op hoe organisaties om dienen te gaan met de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) op de werkvloer. In het eerste gedeelte gaat Hamer verder in op de preventie van SGOG, in het tweede gedeelte gaat zij in op de omgang met meldingen van SGOG. 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann naar aanleiding van handreiking Mariëtte Hamer

Op 17 mei presenteerde Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze handreiking geeft zij werkgevers 29 tips en tricks, variërend van ‘denk van tevoren na wat je moet doen’ en ‘leef je in in de melder’ tot ‘evalueer’. Hamer presenteerde de handreiking nadrukkelijk als een ‘prototype’ en nodigde organisaties uit om mee te denken om het document verder te ontwikkelen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.