Dit artikel is mede geschreven door Arnout Schennink, advocaat/partner bij Lexence.

Stel, u heeft een bedrijf overgenomen. De oprichter van dat bedrijf heeft echter nog steeds een deel van de aandelen in handen. Ook sprak u af dat hij nog een tijdje de operationele leiding op  zich zou nemen. Maar nu heeft u serieuze aanwijzingen dat hij fraudeert. Hij zou geld uit ongeregistreerde verkopen in zijn eigen zak steken. In het verleden hield hij een gedeelte van de verkopen buiten de boeken en is dit na de overname blijven doen. Wat nu?

Frauderende aandeelhouder

Een niet ondenkbeeldige situatie. Bij Hoffmann krijgen we regelmatig het verzoek om onderzoek te doen naar voormalige of medeaandeelhouders. Soms is dat naar aanleiding van een melding van een klokkenluider of signalen uit de markt, maar soms ook naar aanleiding van een aandeelhoudersconflict. Vaak is het vermoeden dat er een vorm van fraude in het spel is.

Tenzij de aanwijzingen concreet en goed onderbouwd zijn, starten we bij Hoffmann in zo’n geval niet direct een persoonsgericht onderzoek op. In de meeste gevallen starten wij met een verkennend onderzoek, waarin we nagaan of de melding op waarheid zou kunnen berusten. Blijkt dat dit inderdaad het geval is en zijn er aanwijzingen dat een of meer van de aandeelhouders daar iets mee te maken heeft, dan starten wij een persoonsgericht onderzoek op. Blijkt uit ons onderzoek dat de vermoedens kloppen, dan kan onze rapportage de basis vormen voor verdere (juridische) stappen.

In het geval u wordt geconfronteerd met een medeaandeelhouder die fraudeert bij het bedrijf waarin u beiden aandeelhouders bent, is het belangrijk om te realiseren dat het bedrijf zelf (juridische) actie moet ondernemen. Het is namelijk het bedrijf dat heeft geleden als gevolg van de fraude en niet u direct als aandeelhouder. Doet het bedrijf niets, bijvoorbeeld omdat de frauderende bestuurder de enige bestuurder is van het bedrijf en geen procedure tegen zichzelf gaat starten, dan kan u als aandeelhouder uiteraard wel ingrijpen.

Asset tracing & recovery

Als er geld of goederen zijn weggesluisd, moet zo snel mogelijk achterhaald worden waar deze zijn gebleven (asset tracing). Vervolgens is het van belang om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het leggen van conservatoir beslag op de vermogensbestanddelen van de fraudeur. Daarbij kan gedacht worden aan het leggen van beslag op onroerende zaken, bankrekeningen, maar ook auto’s en aandelen kunnen worden beslagen. Ook hiervoor geldt dat snelle actie is vereist, voordat er niets meer te vinden is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Johan Klokman van Hoffmann helpt u graag verder. Heeft u vragen over de juridische mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Arnout Schennink van Lexence advocaten en notarissen.

Fraude & Integriteit

Vierluik deel 4 - het confrontatiegesprek met de betrokkene

Zonder betrokkene geen fraude. Wij gebruiken de term betrokkene voor degene die we onderzoeken bij een fraude-incident: de vermoedelijke fraudeur. In dit laatste deel van het vierluik over fraude geven we u een inkijkje in de laatste fase van onze onderzoeken. Hoe komen we uiteindelijk met een betrokkene aan tafel? Hoe bereiden we dit confrontatiegesprek voor? En hoe verloopt zo’n gesprek meestal?

 

Fraude & Integriteit

Casus - opgaan in de massa

Vrijdagmiddag. Een batch met tientallen betalingen staat klaar. Nog even controleren voordat de betalingen er voor het weekend uit gaan. Maar dan ziet de controller iets verdachts. Dat rekeningnummer lijkt helemaal niet te kloppen met het rekeningnummer op de factuur. Als hij het uitzoekt, blijkt het rekeningnummer van zijn administratieve collega te zijn. De collega die vandaag vrij is, maar normaal de batches klaarzet op vrij ag. Er is vast iets fout gegaan in alle hectiek… Hij belt zijn collega op.

Fraude & Integriteit

Hoe voorkomt u de diefstal van medicijnen?

Het komt regelmatig in het nieuws: verpleegkundigen die worden ontslagen vanwege de diefstal van medicatie. Meestal voor eigen gebruik, maar soms ook om te verhandelen. De laatste tijd worden wij regelmatig benaderd door zorginstellingen bij vermissingen van medicatie. Natuurlijk doen wij daar onderzoek naar voor onze klanten. Maar zoals u weet is voorkomen beter dan genezen. Het kan dus geen kwaad om uw interne procedures voor de inkoop van medicijnen en de medicijnuitgifte eens onder de loep te nemen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.