Dit artikel is mede geschreven door Arnout Schennink, advocaat/partner bij Lexence.

Stel, u heeft een bedrijf overgenomen. De oprichter van dat bedrijf heeft echter nog steeds een deel van de aandelen in handen. Ook sprak u af dat hij nog een tijdje de operationele leiding op  zich zou nemen. Maar nu heeft u serieuze aanwijzingen dat hij fraudeert. Hij zou geld uit ongeregistreerde verkopen in zijn eigen zak steken. In het verleden hield hij een gedeelte van de verkopen buiten de boeken en is dit na de overname blijven doen. Wat nu?

Frauderende aandeelhouder

Een niet ondenkbeeldige situatie. Bij Hoffmann krijgen we regelmatig het verzoek om onderzoek te doen naar voormalige of medeaandeelhouders. Soms is dat naar aanleiding van een melding van een klokkenluider of signalen uit de markt, maar soms ook naar aanleiding van een aandeelhoudersconflict. Vaak is het vermoeden dat er een vorm van fraude in het spel is.

Tenzij de aanwijzingen concreet en goed onderbouwd zijn, starten we bij Hoffmann in zo’n geval niet direct een persoonsgericht onderzoek op. In de meeste gevallen starten wij met een verkennend onderzoek, waarin we nagaan of de melding op waarheid zou kunnen berusten. Blijkt dat dit inderdaad het geval is en zijn er aanwijzingen dat een of meer van de aandeelhouders daar iets mee te maken heeft, dan starten wij een persoonsgericht onderzoek op. Blijkt uit ons onderzoek dat de vermoedens kloppen, dan kan onze rapportage de basis vormen voor verdere (juridische) stappen.

In het geval u wordt geconfronteerd met een medeaandeelhouder die fraudeert bij het bedrijf waarin u beiden aandeelhouders bent, is het belangrijk om te realiseren dat het bedrijf zelf (juridische) actie moet ondernemen. Het is namelijk het bedrijf dat heeft geleden als gevolg van de fraude en niet u direct als aandeelhouder. Doet het bedrijf niets, bijvoorbeeld omdat de frauderende bestuurder de enige bestuurder is van het bedrijf en geen procedure tegen zichzelf gaat starten, dan kan u als aandeelhouder uiteraard wel ingrijpen.

Asset tracing & recovery

Als er geld of goederen zijn weggesluisd, moet zo snel mogelijk achterhaald worden waar deze zijn gebleven (asset tracing). Vervolgens is het van belang om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het leggen van conservatoir beslag op de vermogensbestanddelen van de fraudeur. Daarbij kan gedacht worden aan het leggen van beslag op onroerende zaken, bankrekeningen, maar ook auto’s en aandelen kunnen worden beslagen. Ook hiervoor geldt dat snelle actie is vereist, voordat er niets meer te vinden is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Johan Klokman van Hoffmann helpt u graag verder. Heeft u vragen over de juridische mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Arnout Schennink van Lexence advocaten en notarissen.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.